VÝVOJOVÁ KINEZILOGIE VE FITNESS A CVIČENÍ S GUMOVÝM PÁSEM

Vzdělávání nikdy nekončí. 11. 12. super seminář vývojové kineziologie ve fitness pod Vedením Vaška Rázla v 3D FITNESS ACADEMY. 12. 12. cvičení s gumovým pásem pod vedením Mgr. Ivany Kellnerové ve Sportovním areálu HAMR.